UNIEK NETWERK
VAN GRAFISCHE
BEDRIJVEN

Samen ijzersterk

MDMX, een sterk landelijk netwerk van grafische productiebedrijven.
Uniek in de sector. De grafisch ondernemer van nu moet creatief en veerkrachtig zijn en nieuwe wegen durven inslaan. Vanuit een verbindende positie brengen we bedrijven bij elkaar. Wij bundelen de krachten. We delen kennis, innoveren, hebben een integraal best-practise managementsysteem voor ISO 9001, ISO 14001 en FSC® (FSC-C021795). We overleggen, werken samen en vertrouwen op elkaar, en dat al 35 jaar.

0
Oprichtingsjaar MDMX
0
Mensen in het team
0
Bedrijven
0
Leeftijd oudste bedrijf

Certificeringen

Alle bedrijven in de groep kunnen zich aanmelden voor begeleiding naar certificering. De ISO-certificeringen worden door DNV getoetst. Dit is een geaccrediteerde instelling en daarmee zijn de certificaten aantoonbaar betrouwbaar. We zijn opgenomen in het SCCM-register.

ISO 9001 en 14001

Het eigen systeem van MDMX heeft voordelen: de deelnamekosten zijn laag, veel verplichte elementen nemen wij uit handen en we bieden begeleiding met focus op verbetering. Ook wordt de ISO-coördinator niet onnodig belast met tijdrovende werkzaamheden.

FSC®

De vereisten voor dit keurmerk zijn vertaald naar een uniforme werkwijze. Daarmee kunnen alle (inter)nationale klanten bediend worden. Bovendien verlichten we de administratieve werkzaamheden voor jouw bedrijf. FSC® (FSC-C021795)

Activiteiten

Lees meer over onze pijlers en de kracht van onze verbinding.

Sta sterker met collectieve inkoop.

Een belangrijke speerpunt van MDMX is de collectieve inkoopregelingen. De grootste inkoop betreft die van papier, enveloppen en afwerking. Daarnaast hebben wij ook uitstekende afspraken met leveranciers van verbruiksmaterialen. De preferred suppliers spelen eveneens een belangrijke rol in het verwezenlijken van onze milieudoelstellingen (ISO 14001).

Zonder innovatie geen vooruitgang. 

Bij MDMX kijken wij voortdurend uit naar nieuwe inzichten en technieken. Neem nu nano-inkt, electronic print of biodegradable papiersoorten. We hebben zelfs onze eigen kwaliteitspapierlijn. Bovendien investeren wij ook in eigen software. Zo werken we aan een centraal registratiesysteem voor ons ISO milieu- en kwaliteitssysteem.

Educatie is het krachtigste wapen.

Kennisdeling en kennis vergaren zijn twee belangrijke activiteiten van MDMX. Of het nu gaat om de groep of het individuele bedrijf, we proberen interessante kennis over te dragen en interessante trainingen toegankelijk te maken. Denk aan commerciële trainingen met sales- en verkooptechnieken, of aan bijscholing voor de ISO-coördinator.

Bedrijven van binnenuit versterken.

Door bedrijven op locatie te ondersteunen, blijven we dicht bij de praktijk. De best practises delen we met elkaar. We kijken naar overkoepelende processen, middelen die gebruikt worden, samenwerking, interne communicatie, kansen, risico’s en bedrijfsdoelstellingen. We zoeken naar oorzaken en oplossingen om gemaakte fouten te voorkomen.

Lidmaatschap

Heb je een grafisch productiebedrijf en interesse om lid te worden? Kijk hier of je in aanmerking komt:

Alle leden van MDMX zijn stabiele, grafische productiebedrijven die zich verbonden voelen. Kenmerkend is de daadkracht en slagvaardigheid van de directies.

Voor leden biedt MDMX veel voordeel. Het is niet nodig dat je op alle punten participeert, maar het wordt erg op prijs gesteld wanneer je veel inzet toont.

De binding in de groep is hecht. Om die reden vragen we aan leden of er bezwaren zijn bij nieuwe toetredingen.

Bij iedere kans die zich voordoet, denk ook aan milieu en wetgeving

Wetgeving

Verandert in de wetgeving iets voor de grafische sector, dan zijn onze leden de eersten die het weten. We houden alle ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten en informeren de directies wanneer er maatregelen nodig zijn.

Energie

Onlangs is de verscherpte energiewetgeving van kracht gegaan. Aan MDMX de taak om de bedrijven te informeren én te toetsen. Zodoende hoeft niemand het wiel opnieuw uit te vinden en kan iedereen eenvoudig voldoen aan de meldingsplicht.

AVG

In mei 2018 heeft de AVG zijn intrede gedaan. Een onderwerp met veel maatregelen en nog meer vragen. MDMX heeft een eigen functionaris gegevensbescherming aangesteld en voor alle vragen kun je bij hem terecht.

Ook lid worden?

Ben je directeur van een grafisch productiebedrijf en ben je enthousiast over onze samenwerking? Neem dan contact op om de mogelijkheden van een lidmaatschap te bespreken.

Vraag over ISO

Heb je een vraag over onze ISO-certificering? Stel ze gerust aan een van onze collega’s. We geven graag antwoord op al je vragen over de ISO-certificaten.

Algemene vraag

Hebben wij je interesse gewekt en wil je meer weten over MDMX? Zie je mogelijkheden voor samenwerking? Heb je tips voor ons? Alle vragen en feedback zijn welkom.