MDMX Lab

We ontmoeten onze experts in MDMX Lab. In labsessies delen we kennis met elkaar. Het kan gaan over marktontwikkeling, nieuwe techniek, maar ook over concrete klantvragen. Afhankelijk van het onderwerp nodigen we ook studenten, klanten en eindgebruikers uit. De deelnemers denken met ons mee en in co-creatie zorgen we voor een goed antwoord. De werkwijze is onconventioneel en onafhankelijk. We leggen verbinding tussen bedrijfsleven, creatieve industrie, specialisten en onderwijs. We schakelen snel en maken waar nodig bijzondere combinaties. De deelnemers doen mee om te leren van elkaar, aanvullende inzichten te vinden en de basis te leggen voor mogelijke samenwerking. Een kans voor de klant, een uitdaging voor de deelnemers.

Startups

Sommige vragen en ideeën zijn zo fantastisch dat ze om meer vragen. We stimuleren jonge mensen en innovators om hun plan aan ons voor te leggen. MDMX kan helpen bij start-ups en miniondernemingen. We kunnen vanuit ons netwerk expertise, werkruimte en faciliteiten bieden.

Creative Challenge

Het Lab benutten we voor MDMX Creative Challenge. Na onze communicatiescan leggen we uw specifieke vraag voor aan de deelnemers. Een week later organiseren we een sessie met u.             Met de ideeën uit het Lab maken we direct een toepasbaar concept waarmee u verder kunt. We hebben het niet over ingewikkelde producties en dure campagnes, maar over een praktisch en haalbaar voorstel binnen het door u gestelde budget uit te voeren is. Mogelijkheden waarvan u nu misschien nog denkt dat ze niet voor uw organisatie zijn weggelegd. Hier een paar voorbeeldvragen of download de leaflet

  • Kan een app het verandertraject in onze zorginstelling ondersteunen?
  • We willen een campagne rond de opening van de winkel die ook volgend jaar nog rendement geeft.
  • Hoe zetten we een wervingsactie uit via social media als de nieuwe studiegids er is?
  • We hebben een concept voor een bedrijfsfilm, maar twijfelen aan de houdbaarheid.
  • Kunnen we met dit budget de krant toch iedere maand uitbrengen?

 

Aanvragen