Meer duurzame verpakkingen = minder afval

Door de enorme groei van online shoppen groeit de hoeveelheid aan verpakkingsmateriaal. Duurzame verpakking is meer nodig dan ooit. Onze verpakkingsexperts zijn zich daar goed van bewust. Hoe zorgen we er voor dat die toename van verpakkingen uiteindelijk leidt tot een verkleining van de afvalberg?

Nieuwe initiatieven, duurzame verpakkingsmogelijkheden, het was de rode draad tijdens de jaarlijduurzame verpakkingen dozenkse PEFC™ bijeenkomst. Het thema: ‘verrassend verpakt in hout en papier’. Hier werd benadrukt dat niet alleen de verpakkingsindustrie verantwoordelijk is voor het gebruik van duurzaam materiaal, maar dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is van de hele keten.

Duurzaam materiaal

Uitgangspunt was uiteraard het keurmerk PEFC™ voor hout uit duurzaam beheerde  bossen. Zij zijn als organisatie zelf ook zoekende: hoe ervaart de eindgebruiker het merk? Naast de boeiende sprekers raakte ik zelf getriggerd door de beweging die in de verpakkingssector in gang is gezet wat betreft duurzaam denken en handelen. Dit proces zet zich merkbaar door in de keten en  in het bijzonder naar de eindgebruiker, onze klant. Maar wat verstaan we onder duurzaamheid en duurzaam materiaal? En wie bepaalt?

Duurzame verpakkingen

Uit onderzoek komt naar voren dat de consument steeds meer vraagt naar duurzame verpakkingen.
Door het digitale tijdperk  groeit het  aantal online winkelconcepten. Deze veranderingen hebben een grote impact op de Retailbranche. De vraag naar verpakkingen groeit en daarmee de ontwikkeling van nieuwe soorten verpakkingen. Op deze verandering  – en de nieuwe wetgeving – zal de verpakkingssector en de gehele keten in moeten spelen.

Afvalberg kleiner maken

We zien dat er vooral door de groei in online shopping, steeds meer verpakkingen bijkomen. Daartegenover staat dat de afvalberg die we met zijn allen produceren, kleiner moet worden. Uiteindelijk gaat het dus maar om één ding. Hoe zorgen we ervoor dat we die afvalberg zo klein mogelijk maken en beheersbaar houden. Eén van de oplossingen zou kunnen zijn: duurzame verpakkingen door het verduurzamen van de processen in de gehele keten.

Iedere schakel levert een bijdrage

Ik vind het een goede ontwikkeling dat brancheorganisaties steeds actiever het gesprek aangaan met de organisaties in de hele keten. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken creëert hier draagvlak voor door verdiepingsbijeenkomsten te organiseren. Niet alleen de verpakkingssector wordt getriggerd om duurzaam materiaal te gebruiken en duurzaamheid een vast onderdeel te maken van het gehele productieproces, alle  schakels in de keten worden hierbij betrokken, hebben verantwoording en kunnen hier een bijdrage aan leveren. Denk bijvoorbeeld aan de ontwerper en de drukker.

MDMX gaat het gesprek aan

Voor de bedrijven in het MDMX netwerk  zie ik het als een uitdaging om, als significant onderdeel  van de keten, in het nieuwe jaar zelf actief het gesprek aan te gaan met diverse branches over het gebruik en de inzet van hun verpakkingsmateriaal. Laten we samen kijken hoe het anders kan. Het lijkt me een mooie start voor 2016!

Ook goede voornemens om dit jaar uw verpakkingsmateriaal onder de loep te nemen? Neem contact met ons op.

Terug naar het blog overzicht

Deel dit bericht