Steeds meer diensten voor bedrijven in het netwerk

Het was even stil rond onze activiteiten omdat er in de afgelopen periode sprake was van een koerswijziging voor MDMX. Steeds meer verschoven onze activiteiten van de markt naar dienstverlening voor de bedrijven in ons netwerk. Dat de verschuiving logisch is, leggen we graag uit.

Pionier
MDMX heeft zichzelf altijd gezien als een pionier, als netwerk waarbinnen aangesloten bedrijven gezamenlijk kunnen experimenteren. Zo ontwikkelden we ons van grafisch netwerk (Digi Groep, 2000) naar mediagroep (MDMX, 2012). Toen ook kleinere en andersoortige bedrijven konden aanhaken voor gezamenlijke inkoop en marktbenadering groeide het netwerk van 12 naar meer dan 40 partners. MDMX projectbureau voor communicatie (2015) gaf de klant op unieke en creatieve wijze toegang tot een enorm potentieel aan communicatiediensten van samenwerkende bedrijven. En die samenwerking kwam er. Vooral de grafische bedrijven besteden onderling veelvuldig uit, werken samen en delen producties en ervaringen. Omdat er steeds meer beroep werd gedaan op MDMX Academy (2015) – dat ondersteuning biedt bij de bedrijfsontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers – kwam onze focus terug op de grafische kern.

Meer dienstverlenend
We veranderen niet om het veranderen, maar om het beter te doen. De realiteit is dat we actief zijn in een ingewikkelde markt. Digitalisering, schaalvergroting, automatisering heeft weinig sectoren zo veranderd als de grafische industrie. De grafisch ondernemer van nu moet creatief en veerkrachtig zijn en nieuwe wegen durven inslaan. De markt verandert en de dienstverlening en werkzaamheden van het personeel veranderen. Belangrijk is dat in de komende jaren iedereen mee kan blijven doen, er zo weinig mogelijk uitval is en de bedrijven zich met hernieuwde energie kunnen door ontwikkelen. Als MDMX zijn we daarom steeds meer trajecten gaan bieden aan de grafische bedrijven in het netwerk. We richten ons op personeel-, kwaliteit- en milieuzorg, certificering en bedrijfsontwikkeling, inkoop, bedrijfsadvies bij reorganisatie, verandercommunicatie en cultuurverandering. En zover naar tevredenheid. De deelnemers zijn positief over de inzet en de meer dienstverlenende rol van MDMX.

Niet grafische partners
Naast grafische bedrijven heeft ons netwerk mooie partners op aangrenzende vakgebieden. Dit zijn bijvoorbeeld specialisten op het gebied van online marketing, apps, videoproductie en communicatieadvies. Binnen deze markten en bedrijven gelden andere krachten. Als pionier blijven we onderzoeken hoe we elkaar kunnen versterken.

Meer weten? Neem contact op met Kees Mouthaan, k.mouthaan@mdmx.nl of Ingrid Bijkerk, i.bijkerk@mdmx.nl (010 742 00 24).