Bekijk ons aanbod

Zoek je meer waarde?

Opdrachtgever

Maakt jouw leverancier deel uit van ons netwerk? Als klant pluk je daar de vruchten van. Inkopers, marketeers, ontwerpers, specialisten op uiteenlopende gebieden zien dat we door onderlinge samenwerking alles in huis hebben. Ons label geeft garantie op kwaliteit, capaciteit en continuïteit.

Grafisch bedrijf

Ben je een toekomstgerichte ondernemer die de meerwaarde van samenwerking ziet? Wij delen kennis. Niet zelf het wiel opnieuw uitvinden, maar elkaars ervaring gebruiken. We hebben belang bij elkaars succes, niet kortstondig maar voor de lange termijn. We zoeken altijd naar bedrijven met ambitie.

Preferred supplier

We selecteren onze leveranciers zorgvuldig en maken inkoopafspraken voor papier, enveloppen, afwerking, chemicaliën, afvoer, transport, machines, facilitaire producten en diensten. Deze afspraken zorgen ervoor dat onze leden een scherpe prijs en hoogwaardige kwaliteit kunnen bieden. Je product of dienst bij ons onder de aandacht brengen?

0
ISO leden
0
FSC® leden
0
Nederlandse provincies

De nieuwe manier van certificeren

Laat ons bewijzen dat certificering geen saaie stoffige papierwinkel hoeft te zijn. Maar wel een uitstekende kapstok voor een gezonde bedrijfsontwikkeling.

ISO 9001 & 14001

MDMX onderhoudt het ISO 9001 en ISO 14001-systeem en begeleidt het certificeringsproces. Onze leden werken volgens de werkwijze van het centrale kwaliteits- en milieumanagementsysteem. Dit hebben we zelf ontwikkeld en is uniek in de branche. Met duidelijk omschreven processen, procedures en instructies. We blijven de bedrijven en medewerkers voortdurend begeleiden. Ogenschijnlijk vervelende taken zijn vertaald in een nuttige aanpak waarbij alle medewerkers zich kunnen focussen op elkaar en het eindresultaat. En ook de ISO-coördinator wordt niet onnodig belast met administratieve of tijdrovende werkzaamheden. Binnen het netwerk leren we van elkaar. Kernwoorden die ons systeem het best omschrijving: praktisch, resultaatgericht, ontzorgend, progressief, doeltreffend.

FSC®

MDMX onderhoudt het FSC® systeem en begeleidt het certificeringsproces. De norm stelt eisen aan de inspanningen van bedrijven voor goed bosbeheer. MDMX heeft de norm uitgewerkt in een uniforme werkwijze. Onze leden krijgen uitleg, bemiddeling en begeleiding in een werkwijze waarbij bedrijven eenvoudig aan de norm voldoen. Bovendien nemen wij de lastige taken en verplichte nummers (zoals auditeren) uit handen. FSC® (FSC-C021795)

Activiteiten van MDMX

Software

We investeren in onze eigen software. Zo beschikken we over een centraal registratiesysteem voor ISO milieu en kwaliteit. In het systeem zijn ook wet- en regelgeving en Arbo-gerelateerde zaken ondervangen. Denk aan de RI&E, de stoffenopslag, voorlichting over veilig werken en wettelijke verplichtingen. Daarnaast hebben we diverse web-to-print-pakketten in de groep.

Productie uitwisseling

Door samen te werken met anderen kun je de klant meer bieden dan voorheen. Voor diensten die je zelf niet in huis hebt of kunt verzorgen (bijvoorbeeld door capaciteitsproblemen, een kapotte machine of ziekte) kun je een beroep doen op de groep. Dit gebeurt in de praktijk regelmatig. Je krijgt hiervoor toegang tot onze offerte- en orderbox en mailist.

Training

Medewerkers van aangesloten bedrijven kunnen gebruik maken van het trainingsaanbod dat wordt ingekocht of verzorgd door MDMX.

Aanbesteding

Diverse bedrijven in het netwerk zijn kundig in het uitwerken van aanbestedingen. En ze zijn niet schichtig om een concullega te adviseren. Kennisdeling is de basis van ons netwerk en daar is het bieden van hulp bij een aanbesteding onderdeel van.

Personeelszorg

Op dit moment staat de vergrijzing van het grafische personeelsbestand, en het werven en opleiden van jonge mensen centraal. We sparren met leden over issues op het gebied van personeelszorg en adviseren over duurzame inzetbaarheid en loopbaanbegeleiding.

Duurzaam ondernemen

We zijn ons bewust van het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hebben een eigen Duurzaamheidskring waarin we elkaar informeren over duurzame productie, milieucertificering, personeelszorg en andere elementen van MVO.

Collectieve inkoop

Je kunt vrijblijvend gebruik maken van inkoopafspraken met vooraanstaande leveranciers. Denk aan papier, verpakkingsmateriaal, stoffen, toner, vervoer, enzovoorts. We hanteren geen verplichtingen zoals minimale afnames. Onze inkoopafspraken zijn immers zo goed dat de bedrijven ze graag benutten.

Certificatie

MDMX is certificaathouder van het FSC® certificaat en de ISO 9001 en ISO 14001 certificaten. Wil je het bedrijf certificeren of de processen stroomlijnen? Met onze begeleiding en het centrale kwaliteitszorgsysteem kom je in control van de bedrijfsprocessen.

Netwerk en kennis

Alle bedrijven ontvangen de nieuwsbrief en hebben toegang tot de online community. Uiteraard onderhouden wij persoonlijk contact met alle leden. Voor geïnteresseerden organiseren we netwerkdagen, huiskamersessies en fieldtrips. Nuttige informatie delen we met alle leden.

Innovatie

Wij doen onderzoek naar marktontwikkeling en kijken voortdurend uit naar nieuwe inzichten en technieken. Neem nu nano inkt, electronic print of biodegradable papiersoorten.

Advies bij overname

De overname van een ander bedrijf kan veel kans bieden, maar ook risicovol zijn. Wij weten goed wat er speelt in de markt en geven advies en praktische ondersteuning op het gebied van overname. Discretie en vertrouwelijkheid staan hierbij voorop.

Teamontwikkeling

Met medewerkers richten we ons op die vraagstukken waar zij zelf invloed op hebben en stimuleren pro-activiteit. Denk aan het verbeteren van de interne communicatie, samenwerking en het geven en ontvangen van feedback.

Leuk dat je geïnteresseerd bent

Er zijn geen kosten verbonden aan het lidmaatschap. Dit betekent niet dat ieder bedrijf lid kan worden. Om het netwerk hecht en stabiel te houden, wordt aan de groep toestemming gevraagd voor toetreding.
Omdat MDMX geen winstoogmerk heeft, zijn de tarieven voor onze diensten realistisch en vriendelijk.

Geïnteresseerd in een lidmaatschap?
Stuur een mail naar Kees Mouthaan.

Mis niets! Volg ons op onze socials!