Wij zijn MDMX

Unieke samenwerking in de grafische sector

MDMX is een landelijk samenwerkingsverband, ontstaan in 2012 als logisch vervolg op een goede samenwerking sinds 2000. Op dit moment maken 31 veelal grafische productiebedrijven, verspreid over heel Nederland, deel uit van de club. We delen kennis en ervaring, innoveren, spelen samen in op nieuwe ontwikkelingen en profiteren van collectieve inkoop.

0
Provincies
0
Familiebedrijven
0
Directeuren
0
Medewerkers
< 2012

Het begint in 1986 bij Zesvoud Computerformulieren. In Enschede starten de drukkers Keijer en Hassink samen een nieuw collectief voor de productie van kettingformulieren. Vlot hierna haken ook collega-bedrijven Van den Bosch & Fikkert, Verhaag, Te Sligte en Olijdam aan. Met de oprichting van Digi Graphic Nederland in 1992 wordt de gezamenlijke inkoop officieel. Ook starten we andere projecten waarmee de positie van de aangesloten bedrijven versterkt wordt in de veranderende grafische markt. Als we onderzoeken of landelijke uitbreiding van de groep mogelijk is, komen er nieuwe deelnemers op ons pad. Met als resultaat de Digi Graphic Group B.V. in 2005, de opmaat naar de groep van bedrijven die tot op de dag van vandaag nog steeds succesvol samenwerken.

2012

De initiatiefnemers komen uit het oosten van het land. We gaan niet over een nacht ijs. Sinds 2000 worden de krachten van grafische bedrijven gebundeld in de Digi Groep. In eerste instantie werkten we samen voor het inkoopvoordeel. Samen papier, inkt en machines kopen levert veel op. Maar de samenwerking gaat veel verder. Regelmatig komen de directies samen, investeren in gezamenlijke projecten en er worden goede afspraken gemaakt. Steeds meer groeide de behoefte om ook samen te ondernemen. We besloten om een nieuwe organisatie op de markt te brengen: MDMX.

2013

De ideeën die ontstaan in de Digi Groep worden door MDMX marketingtechnisch uitgewerkt. We brengen bijvoorbeeld eigen papierlijnen op de markt, faciliteren web-to-print en ondersteunen bij tenders en aanbestedingen. Ook kleinere bedrijven kunnen nu profiteren van het inkoopvoordeel, certificering en kennisdeling. Een jaar later staat er een huisstijl dat uitdrukking geeft aan het nieuwe netwerk en ontmoeten de leden elkaar ook in een online community.

2014

MDMX groeit uit tot een landelijk netwerk van meer dan 45 bedrijven waarin naast grafische partners ook experts op het gebied van sign, direct mail, online marketing, design, video en apps. We brengen de bedrijven samen op landelijke netwerkdagen en huiskamersessies zodat zij elkaar beter leren kennen. Ook maken we het voor de leden makkelijker om bij elkaar offertes en orders neer te leggen en er komt onderling structurele samenwerking op gang. Ondanks de economische crisis doen de bedrijven in de groep het relatief goed: ze groeien, specialiseren en transformeren.

2015

In lab-sessies delen we kennis met elkaar. Het gaat over marktontwikkeling, nieuwe technieken en ook over concrete klantvragen. We worden gevraagd voor marketinganalyse, communicatiestrategie, creatieve voorstellen voor campagnes en de ontwikkeling van communicatiemiddelen. Afhankelijk van het onderwerp nodigen we hierbij ook studenten, klanten en eindgebruikers uit.

Dit is het jaar waarin we MDMX als projectbureau voor communicatie presenteren. Met MDMX Creative Challenge bieden we een originele aanpak waarin een specifieke klantvraag een week lang in het netwerk centraal staat. De bedrijven denken mee en binnen korte tijd hebben we voor de klant een nieuw concept voor de marketingcommunicatie. Bij de leden ontstaat de behoefte aan training die we vanuit MDMX Academy organiseren, van consultatief verkopen en feedback tot telefoontraining. We openen ook een vacature voor een coördinator kwaliteit en projecten.

2016

We bloggen erop los, we willen met de MDMX Creative Challenge naar buiten, terwijl daar eigenlijk geen tijd voor is: de vraag om bedrijven van binnenuit te versterken groeit. We starten dit jaar met verbeterprojecten bij de leden in huis, die later zullen uitgroeien tot het ISO-traject.

2017

Met een van de bedrijven, Nederlof in Cruquius, gaan we ons voorbereiden op ISO-certificering. We ontwikkelen, vullen en implementeren het centrale systeem. Met positief gevolg: de proefaudit wordt bekroond met certificering. De belangstelling onder andere bedrijven om ermee aan de slag te gaan, blijkt erg groot te zijn. Wij zien dat het ISO-denken de bedrijven en medewerkers helpt bij het professionaliseren van processen en samenwerken. Nu gaat het roer om. We besluiten om terug te gaan naar de basis. Vanaf nu richten we ons primair op ons grafische hart. ‘Samenwerkingsverband Digi Groep en MDMX-schoolvoorbeeld van het nieuwe ondernemen’ kopt de Graficus.

’18/’19

Vanaf nu gaan we kilometers maken. We bezoeken de deelnemende bedrijven in het ISO-traject frequent. En in de zomer is het zover en wordt MDMX samen met de eerste vier bedrijven in het netwerk officieel ISO-gecertificeerd voor ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu). Aan het einde van het jaar volgen nog eens 3 bedrijven.

Inmiddels zorgen we voor het bijhouden van veranderingen in wet- en regelgeving, onderhoud van het online managementsysteem, actualiseren van het stoffenregister, advies over het werken met (gevaarlijke) stoffen, faciliteren we verbeterteamsessies met medewerkers, voeren we interne audits uit, faciliteren het directieoverleg (tussen de ISO-coördinatoren, directies en MDMX) en bieden we begeleiding bij de officiële audit. In 2019 gaan nogmaals 4 nieuwe bedrijven op voor certificering.

2020

Keep it fresh. Als team blijven we kritisch op of we de juiste dingen doen, en waar we waardevol en aanvullend kunnen zijn voor leden. We zien dat vitaliteit en personeelswerving een grotere rol gaat spelen. Ook in de toekomst willen we blijven beschikken over vakmensen. Het programma van dit jaar zal daarom weer meer divers worden.

Team

Kees Mouthaan

adviseur / projectmanager

Wordt enthousiast van innovatie en ontwikkeling. Zorgt ook voor kennisontwikkeling op het gebied van wetgeving, stoffen en milieu. Lees meer

Ingrid Bijkerk

adviseur communicatie

Brengt het netwerk samen. Zorgt voor verbinding en draagvlak. Drijvende kracht achter MDMX. Kent alle bedrijven van binnen en buiten. Lees meer

De leden

Menu