Wij zijn MDMX

De leden

Unieke samenwerking in de grafische sector

MDMX is een landelijk samenwerkingsverband, ontstaan in 2012 als logisch vervolg op een goede samenwerking sinds 2000. Op dit moment maken 31 veelal grafische productiebedrijven, verspreid over heel Nederland, deel uit van de club. We delen kennis en ervaring, innoveren, spelen samen in op nieuwe ontwikkelingen en profiteren van collectieve inkoop.

Team

Ingrid Bijkerk

communicatieadviseur

Drijvende kracht achter MDMX. Brengt het netwerk samen. Zorgt voor verbinding en draagvlak. Kent alle bedrijven van binnen en buiten. Lees meer

Joop Mouthaan

projectmedewerker – inhuur

Kent de grafische sector door en door. Onderzoekt, adviseert, ondersteunt. Lees meer

Caitlin Bekker

KAM medewerker

Nieuwsgierig en enthousiast. Ondersteunt de bedrijven met ISO 9001, ISO 14001 en FSC®. Lees meer

Tariq Bekker

projectmedewerker

Heeft interesse in IT, cyber security en AI. Ondersteunt de bedrijven in deze thema’s bij verschillende projecten.

Kees Mouthaan

directeur

Wordt enthousiast van innovatie en ontwikkeling. Zorgt voor kennisontwikkeling en samenwerking. Lees meer

Piet Schmidt

adviseur arbo-RI&E – inhuur

Heeft heel veel kennis over de grafische industrie. Helpt de bedrijven in operationele processen.

Het begint in 1986 bij Zesvoud Computerformulieren. In Enschede starten de drukkers Keijer en Hassink samen een nieuw collectief voor de productie van kettingformulieren. Vlot hierna haken ook collega-bedrijven Van den Bosch & Fikkert, Verhaag, Te Sligte en Olijdam aan. Met de oprichting van Digi Graphic Nederland in 1992 wordt de gezamenlijke inkoop officieel. Ook starten we andere projecten waarmee de positie van de aangesloten bedrijven versterkt wordt in de veranderende grafische markt. Als we onderzoeken of landelijke uitbreiding van de groep mogelijk is, komen er nieuwe deelnemers op ons pad. Met als resultaat de Digi Graphic Group B.V. in 2005, de opmaat naar de groep van bedrijven die tot op de dag van vandaag nog steeds succesvol samenwerken.

2012
De initiatiefnemers komen uit het oosten van het land. We gaan niet over een nacht ijs. Sinds 2000 worden de krachten van grafische bedrijven gebundeld in de Digi Groep. In eerste instantie werkten we samen voor het inkoopvoordeel. Samen papier, inkt en machines kopen levert veel op. Maar de samenwerking gaat veel verder. Regelmatig komen de directies samen, investeren in gezamenlijke projecten en er worden goede afspraken gemaakt. Steeds meer groeide de behoefte om ook samen te ondernemen. We besloten om een nieuwe organisatie op de markt te brengen: MDMX.

2013
De ideeën die ontstaan in de Digi Groep worden door MDMX marketingtechnisch uitgewerkt. We brengen bijvoorbeeld eigen papierlijnen op de markt, faciliteren web-to-print en ondersteunen bij tenders en aanbestedingen. Ook kleinere bedrijven kunnen nu profiteren van het inkoopvoordeel, certificering en kennisdeling. Een jaar later staat er een huisstijl dat uitdrukking geeft aan het nieuwe netwerk en ontmoeten de leden elkaar ook in een online community.

2014
MDMX groeit uit tot een landelijk netwerk van meer dan 45 bedrijven waarin naast grafische partners ook experts op het gebied van sign, direct mail, online marketing, design, video en apps. We brengen de bedrijven samen op landelijke netwerkdagen en huiskamersessies zodat zij elkaar beter leren kennen. Ook maken we het voor de leden makkelijker om bij elkaar offertes en orders neer te leggen en er komt onderling structurele samenwerking op gang. Ondanks de economische crisis doen de bedrijven in de groep het relatief goed: ze groeien, specialiseren en transformeren.

2015
In lab-sessies delen we kennis met elkaar. Het gaat over marktontwikkeling, nieuwe technieken en ook over concrete klantvragen. We worden gevraagd voor marketinganalyse, communicatiestrategie, creatieve voorstellen voor campagnes en de ontwikkeling van communicatiemiddelen. Afhankelijk van het onderwerp nodigen we hierbij ook studenten, klanten en eindgebruikers uit.

Dit is het jaar waarin we MDMX als projectbureau voor communicatie presenteren. Met MDMX Creative Challenge bieden we een originele aanpak waarin een specifieke klantvraag een week lang in het netwerk centraal staat. De bedrijven denken mee en binnen korte tijd hebben we voor de klant een nieuw concept voor de marketingcommunicatie. Bij de leden ontstaat de behoefte aan training die we vanuit MDMX Academy organiseren, van consultatief verkopen en feedback tot telefoontraining. We openen ook een vacature voor een coördinator kwaliteit en projecten.

2016
We bloggen erop los, we willen met de MDMX Creative Challenge naar buiten, terwijl daar eigenlijk geen tijd voor is: de vraag om bedrijven van binnenuit te versterken groeit. We starten dit jaar met verbeterprojecten bij de leden in huis, die later zullen uitgroeien tot het ISO-traject.

2017
Met een van de bedrijven, Nederlof in Cruquius, gaan we ons voorbereiden op ISO-certificering. We ontwikkelen, vullen en implementeren het centrale systeem. Met positief gevolg: de proefaudit wordt bekroond met certificering. De belangstelling onder andere bedrijven om ermee aan de slag te gaan, blijkt erg groot te zijn. Wij zien dat het ISO-denken de bedrijven en medewerkers helpt bij het professionaliseren van processen en samenwerken. Nu gaat het roer om. We besluiten om terug te gaan naar de basis. Vanaf nu richten we ons primair op ons grafische hart. ‘Samenwerkingsverband Digi Groep en MDMX-schoolvoorbeeld van het nieuwe ondernemen’ kopt de Graficus.

2018
Vanaf nu gaan we kilometers maken. We bezoeken de deelnemende bedrijven in het ISO-traject frequent. En in de zomer is het zover en wordt MDMX samen met de eerste vier bedrijven in het netwerk officieel ISO-gecertificeerd voor ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu). Aan het einde van het jaar volgen nog eens 3 bedrijven.

2019
Inmiddels monitoren we centraal de veranderingen in wet- en regelgeving, het onderhoud van het managementsysteem, actualiteit van het stoffenregister, adviseren over (gevaarlijke) stoffen, organiseren verbetersessies met medewerkers, voeren interne audits uit, faciliteren het directieoverleg en bieden begeleiding bij de officiële audit. In 2019 gaan nogmaals 4 nieuwe bedrijven op voor certificering.

2020
Keep it fresh. We reflecteren kritisch op of we de juiste dingen doen, waar we waardevol en aanvullend kunnen zijn voor leden. De grafische bedrijven hebben veelal dezelfde kopzorgen en vragen. Regelmatig bespreken de directies met elkaar wat zich voordoet in de organisatie, in de markt en bij stakeholders. Denk aan het naderende tekort aan grafische vakmensen, veiligheidsissues en de dringende opdracht rond milieuzorg. Helaas, al bij de start van het nieuwe jaarprogramma krijgen we te maken met Covid-19 en wisselingen in het team. In dit jaar ligt alles even stil. De bedrijven focussen op de continuïteit van eigen bedrijfsvoering. Wij starten in het najaar met online begeleiding. We zien elkaar vaker en ook medewerkers van verschillende bedrijven maken zo kennis met elkaar.

2021
Onze begeleiding aan ISO-bedrijven wordt nog intensiever, met meer online ondersteuning en een maandelijkse campagne. We werken aan gezamenlijke doelstellingen voor milieu en kwaliteit. En met succes: in de zomer kunnen 13 bedrijven trots hun ISO14001 en ISO9001-certificaten aan de wereld tonen. ‘Schitterende bedrijven waarin veel goed geregeld is’, is het oordeel van de certificerende instantie DNV. ‘Het behalen van de certificaten voelde bijna euforisch’, zegt een van de directeuren die in dit corona-jaar gecertificeerd raakte. Op 31 december neemt Willem Jan Hassink afscheid na 35 jaar betrokkenheid bij de Digi Groep. Tijd om de balans op te maken. Waarnaartoe zijn we samen op weg? Hoe houden we de inkoop en certificering sterk? Hoe kan het lidmaatschap blijven bijdragen aan afzonderlijke ambities? Kees Mouthaan neemt het stuur over.

2022
Er zit volop ontwikkeling en investering in de bedrijven, en het zijn ongekende tijden in de levering en prijs van grondstoffen en supplies. Met benchmark vergroten we het inzicht. Het team wordt tijdelijk versterkt met Joop Mouthaan, die jarenlange grafische ervaring en inkoop-expertise heeft. Later dit jaar organiseren we een landelijke dag voor onze leden, met externe expertise en workshops en geven het startsein van een partnerproject. Partnerbedrijven gaan elkaar in 2022 bezoeken, stellen elkaar scherpe vragen, geven tips, en zo sporen zij elkaar aan. Op de landelijke dag maken we de koppels bekend.