Privacy Policy

Dit zijn de voorwaarden die gelden voor deze website van MDMX, ingeschreven bij de KvK onder nummer 08130760. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met deze voorwaarden. We vragen u daarom onze disclaimer en het privacy statement goed te lezen.

Disclaimer

Wij hebben op deze site gepresenteerde informatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie verouderd of om andere redenen incompleet is. MDMX behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de beschikbaarheid van deze website te onderbreken om onderhoud te plegen. MDMX aanvaardt geen aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit gebruik en de inhoud van deze website. Onze website en de inhoud ervan (met inbegrip van alle teksten, foto’s, grafisch materiaal en logo’s) is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van onze website is alleen toegestaan voor niet-commercieel gebruik. Voor andere doeleinden mag niets van onze website gebruikt, verspreid of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MDMX of van andere rechthebbenden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor diensten/producten, inhoud van diensten/producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Eventueel vermelde dienst-, product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren. Wij kunnen alle inhoud van onze website (waaronder alle teksten en deze disclaimer) zonder aankondiging wijzigen. We raden u daarom aan na te gaan of onze informatie is gewijzigd. Als wij op onze website hyperlinks of verwijzingen naar andere sites opnemen, zijn deze bedoeld als informatie. We controleren de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen niet continu. We kunnen niet garanderen dat de hyperlinks werken, dat de websites werken en de informatie correct, volledig of actueel en vrij is van gebreken, fouten en/of virussen. MDMX aanvaardt geen aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit gebruik en de inhoud van deze websites.

Privacy Statement

MDMX vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar websites van groot belang. De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. We verzamelen van gebruikers van de website alleen de gegevens welke bij aanmelding en gebruik verstrekt zijn. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt. MDMX verzamelt geen verdere gegevens van gebruikers van deze website. MDMX houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer en privacy statement, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Kennisbank

Exclusief voor leden heeft MDMX een kennisbank. Het geeft toegang tot actuele en relevante informatie die nuttig is in het grafische bedrijf. Medewerkers met een bedrijfsaccount van aangesloten bedrijven staan op de maillist. Medewerkers zonder bedrijfsaccount kunnen zich met een opgegeven adres aanmelden. Abonnees ontvangen automatisch een e-mail als er een nieuw item in de kennisbank beschikbaar is, en kunnen zich ook altijd weer afmelden. We verzamelen geen persoonsgegevens. De opgegeven mailadressen (zakelijk of prive met toestemming) worden alleen gebruikt voor de verzending van updates. De adressen worden vier keer per jaar gecontroleerd en bijgewerkt. In de kennisbank worden geen persoonsgegevens opgeslagen of gebruikt.

Disclaimer e-mail

Dit bericht (inclusief de eventuele bijlagen) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde(n) bent, wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen uit uw systeem. Elk onbevoegd gebruik en/of onbevoegde verspreiding van het bericht is niet toegestaan. MDMX, statutair gevestigd in Haaksbergen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08130760, sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

This message (including any attachments) is confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender by return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. MDMX, which has its seat in Haaksbergen, The Netherlands, registered at the Chamber of Commerce under number 08130760, disclaims any liability arising from electronic mailing.